Baker McKenzie-ийн Стокгольм газар

Стефан Bessman нь түнш Baker McKenzie-ийн Стокгольм газар Anina Liebkind нь ахлах мэргэжилтэн Baker McKenzie-ийн Стокгольм газар Түүний бүтээл орно янз бүрийн газар нутагт олон улсын худалдааны арбитрын болон шүүхийнMagnus Stålmarker нь ахлах мэргэжилтэн Baker McKenzie-ийн Стокгольм газар. Тэр анхаарна ялангуяа дээр маргаан шийдвэрлэх чиглэлээр олон улсын арилжааны арбитр, шүүх, худалдан авалт, барилгын ажил.