Өв Сан (Швед) - Шведийн Хуульчдын

агентлаг гэсэн хариулт Яам

Швед Өв Сан нь швед Улсын сан байгуулагдсан 1928 үед Riksdag шийдсэн халах эрхийг өв хувьд үеэлилүү холын хамаатан Тус сан нь зохион байгуулдаг. шведийн эрх Зүйн. Санхүүгийн болон Захиргааны Үйлчилгээний Байгууллага Өргөдлийг тэтгэлэг авсан сан.

их гайхах түүний хөршүүд

гэсэн хэдий ч. хянаж байдаг шийдсэн гэхэд швед Өв Сан Комисс. Эрүүл мэнд. Нийгмийн халамж. Шведийн Өв Сан хүлээн авсан шинж булан бүрээс зургаан зуун хувь жил бүр Нэг нь түүний хамгийн том нэмэлт мэдээлсэн байна нэгдүгээр 2007 оны үед санг хүлээн авсан 68 сая kronor нь нас барсан 86 настай хүнийг тосгоны гадна Umea хойд Швед.