Шведийн Засгийн Хориг Вэб сайт Жагсаалт Угсаатны Гарал үүсэл, Эрүүгийн хэрэгт Сэжигтэн

Дагуу шведийн засгийн газар

мэдээлэл гаргасан вэб хэт мэдрэмтгий улсын болон хязгаарлагдсан байх естой нь зөвхөн мэргэжилтнүүд шиг хуульчидсэтгүүлчид. судлаачид Бусдын ашигласан мэдээллийн эрх чөлөөний хүсэлт харах гэмт хэрэг дээр нь тохиолдол бүр хянах үед хүү нь гэмт төрсөн гадаадад байгаа гомдсон Нэг судалгааны төсөл оролдсон харагдах нь зөвхөн дээр тохиолдол бүлэглэл хүчингийн Швед улсад олсон.

дамжуулан шалгаж

шүүхийн баримт бичиг. ес гарч 10 бүлэглэл rapes байсан үйлдсэн улс төрийн орогнол хүсэгчид болон хувь хүмүүс нь шилжих хөдөлгөөний цаана нь.